Økonomi og regnskap

Økonomi og regnskap

Løpende oversikt over status og lønnsomhet. Med elektroniske bilag får du ikke bare den overordnede oversikten, men også mulighet for innsyn ned på detaljnivå.

Full arbeidsflyt. Innkommende bilag skannes og leses inn i Xledger direkte. Godkjenning av fakturaer elektronisk.

Alltid à jour. Full tilgang til alle bedriftens nøkkeltall – i sanntid. Tilgjengelige likviditetsanalyser, der systemet gir et cash-flow-estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og utgående fakturaer.

Automatiske prosesser. Din bankforbindelse fullintegrertes, slik at nettbank ikke lenger er nødvendig.

Frigjør tid. Det er slutt på manuelle rutiner som bilagsregistrering, bankavstemming, og utarbeidelse av manuelle rapporter til ledelse og mellomledelse.