Nyttige lenker

TeamViewer fjernstyring

TeamViewer fjernstyring

Fjernstyring med vår TeamViewer

TeamViewer fjernstyring

Bokføringsforskriften

Bokføringsforskriften

Viktige retningslinjer for bokføringen.

Bokføringsforskriften

www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge

Regnskap Norge (tidl. NARF) er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge

www.regnskapnorge.no

www.altinn.no

Altinn

Altinn - enklere dialog med det offentlige.

www.altinn.no

www.skatteetaten.no

Skatteetaten

Skatteetaten består av Skattedirektoratet og skattekontor organisert i fem skatteregioner.

www.skatteetaten.no

www.lovdata.no

Lovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.

www.lovdata.no

www.regnskapsstiftelsen.no

Norsk Regnskapsstiftelse

NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

www.regnskapsstiftelsen.no