Vårt engasjement skal skape begeistring

I betydningen "vårt engasjement" ligger både kompetansen vi besitter og måten vi leverer den på. Vi skal oppleves som kundens høyre hånd og som en "forlengelse" av kundens bedrift. Vi skal bevise kundens "riktige valg" gjennom kunnskap, service og en kundepleie som ingen andre kan måle seg med.

"Å skape begeistring" kan vi gjøre på to måter. Enten i form av å gi kunden økt lønnsomhet, eller gjennom et engasjement og en interesse han opplever som helt unik. Der det er mulig skal vi gjøre begge deler!

TYDELIGE

Vi skal by på oss selv og gi konstruktive og ærlige råd og tilbakemeldinger. De løftene vi gir, skal vi holde. Vi skal ta ansvar for kunden, og bygge tillit og gode relasjoner.

IMØTEKOMMENDE

Vi skal bry oss! Vi skal være åpne, tilgjengelige og fleksible. Vi skal bidra med godt humør og være en hjelpende hånd.

NYSKAPENDE

Det skal være lov å tenke nytt og utradisjonelt. Vi skal oppleves som fargerike, vitale og annerledes. Vi skal se muligheter og løsninger, være inspirerende og tenke produktutvikling.

KUNNSKAPSRIKE

Vi skal synliggjøre mangfoldet av kompetansen vi sitter på. Vi skal også være oppdaterte til enhver tid - både på systemer og kunnskap - og gi kunden trygghet for at "problemet" hans bare er en utfordring som har havnet hos rett samarbeidspartner.