Bank og likviditetsstyring

Bank og likviditetsstyring

Full bankintegrasjon. Med daglig oppdatert bankinformasjon i systemet er nettbank ikke lenger nødvendig.

Godkjenne betaling av fakturaer direkte i systemet. Slipp dobbeltarbeid via nettbank.

Full oversikt over din likviditet. Oppdatert bankinformasjon sammen med oversikt over forventede inn- og utbetalinger, gir en effektiv og oversiktlig likviditetsstyring

Automatisk bankavstemming. Forenkler arbeidsprosessen.

OCR-innbetaling. Gjør at dine kundefordringer alltid er ajour.