Innkjøp og lager

Innkjøp og lager

Fleksibel løsning for enkel eller mer avansert innkjøps- og lagerstyring.

Hele prosessen. Håndterer hele prosessen fra innkjøpsordre til varemottak, lagerstyring og varetelling.

Håndterer blant annet:

  • Innkjøpsmaler for gjentagende innkjøp
  • Automatisk genererte innkjøpsforslag
  • Innkjøpspriser
  • Rabattmatriser
  • Serienummer (elementnummer)
  • Partinummer (gruppenummer)
  • Lager og lokasjoner