Lønn og reise

Lønn og reise

Fleksibel løsning for administrasjon og utbetaling av lønn og annen godtgjørelse.

Utlegg og reiseregning. Den ansatte kan opprette reiseregning selv og denne godkjennes av attestasjonsansvarlig med et klikk.

Mobilløsning for timeføring, utlegg og reiseregning. Bruk din smarttelefon og glem kvitteringer på papir!

Rapportering. Xledger vil ved terminslutt generere forslag til terminoppgave som ved hjelp av svært gode verktøy for spørringer/rapporter enkelt lar seg kontrollere. 

Leveres med et omfattende oppsett av lønnarter, satsregister og bokføringsregler.