Prosjekt og timefakturering

Prosjekt og timefakturering

Har du full kontroll på dine prosjekter? Økonomistyring i skyen. Løpende oversikt over status og lønnsomhet i dine prosjekter.

Komplett løsning for timefangst, ressursplanlegging, prosjektregnskap og prosjektfakturering. Den benyttes av både små og store bedrifter, organisasjoner, sameiet og idrettsklubber. Skreddersydd for selskap med behov for å synliggjøre løpende kostnader og inntekter per avdeling, prosjekt, idrettsgren etc.

Prosjektstyring. For å kunne styre, måle og evaluere en og flere prosjekter er det viktig å ha en underliggende løsning som gir deg den fleksibiliteten og tilgjengeligheten du trenger, og som er skalerbar slik at den kan håndtere både små og store prosjekter.

Prosjektplanlegging. Du kan benytte Xledger som et prosjektstyringsverktøy der reelle inntekter, kostnader og timesaldoer kan vurderes opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi.

Løpende oversikt over status og lønnsomhet. Du har til enhver tid visuell oversikt over timeregnskap, prosjektregnskap og resultatregnskap. Ved å klikke videre ned i strukturen kan man gå på resursfordeling på et mer detaljert nivå, f.eks. timeforbruk per ansatt. 

Timeføring. Mulighet for godkjenning av timer på overordnet nivå, slik at kvaliteten kan verifiseres på hver timetransaksjon.

Prosjektregnskap. Mulighet til å gjøre spørringer på prosjekt på det detaljnivå du ønsker. Prosjektregnskap kan rapporteres enten basert på faktiske bokførte inntekter og kostnader eller basert på kalkulatoriske timeinntekter og timekostnader.